Tel: 06-27876388
Louis: 06-27876388
Thea: 06-27876388

De beeldentuin is weer geopend! Tot 20 augustus is de beeldentuin open van donderdag t/m zondag van 11:00 tot 17:00 uur.

Herman Finkers ontvangt eerste exemplaar: “Onzichtbare mensen, leven in de echo van de Ommerschans”

Geplaatst op: 2 jul, 2019

De Ommerschans stond vorig jaar in de gemeente Ommen en Hardenberg volop in de aandacht vanwege het 200 Jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid en de nominatie tot Wereld erfgoedstatus. Gedurende het Jaar van de Ommerschans vonden talloze activiteiten plaats waarbij de geschiedenis van de bedelaarskolonie de Ommerschans werd belicht. In Beeldentuin Witharen werd een expositie ingericht geïnspireerd op de voormalige  bewoners van de Ommerschans,  met medewerking van Pieter Zandvliet en Harrie Neutel.

 

Om een link te maken met de huidige tijd werden ook een aantal activiteiten georganiseerd gericht op Armoede in de huidige tijd. Hieruit vloeide voort dat er een project ontstond samen met het schrijverscollectief Hardenberg waarbij fictieve verhalen werden geschreven van mensen die toen in de Ommerschans woonden, gebaseerd op de feiten. Dit in combinatie met verhalen van mensen die nu in armoede leven, gebaseerd op interviews.

Thea is hier de afgelopen jaren heel erg druk mee geweest en mocht als voorzitter van Stichting 2018,Jaar van de Ommerschans,  afgelopen woensdagmiddag 26 juni het eerste exemplaar van het boek dat hieruit is voortgekomen, overhandigen aan niemand anders dan Herman Finkers. Als nazaat van een van de kolonisten uit de Ommerschans heeft hij het voorwoord geschreven.

Het boek: “Onzichtbare mensen, leven in de echo van de Ommerschans”, geschreven door een 24-tal schrijvers, is te koop in alle boekhandels; te bestellen via Bol.com.

Ook in Beeldentuin Witharen is het  gebonden boek, dat 24,95 kost, te koop. Zie beschrijving hier onder.

Beschrijving Onzichtbare Mensen
Onzichtbare mensen worden zichtbaar In het jaar 1819 telde Nederland ruim 2 miljoen inwoners. In die negentiende eeuw leed 10 procent van de Nederlanders een armoedig bestaan. Dat zal tegenwoordig wel meevallen, toch? Niets is minder waar.

200 jaar later leeft 8 procent van de Nederlandse huishoudens in armoede.
Hoe was het TOEN om in Nederland te leven?
Hoe was het om uit je stad verbannen te worden naar de andere kant van Nederland, naar bedelaarskolonie de Ommerschans?
Lees de verhalen van Nederlanders uit die tijd, de mensen uit de Ommerschans.

Maar, hoe is het om NU arm te zijn? Hoe voelt het als je de verjaardagen van familie of vrienden moet ontlopen, omdat je geen geld hebt voor een cadeau? Of noodzakelijke zorg niet kan betalen?
Lees de aangrijpende verhalen van mensen die om verschillende redenen moeten leven in absolute armoede, relatieve armoede of sociale armoede.

“Het verhaal van de Ommerschans is bijzonder, als eerste strafkolonie van de Maatschappij van Weldadigheid was dit een plek met een beroerde reputatie. Dat gold ook voor de mensen die hier werden ondergebracht. Tegelijkertijd is het verhaal van de Ommerschans een verhaal over meedoen in de maatschappij, over de zoektocht van een samenleving naar een gevoel van verantwoordelijkheid, naar zorgdragen voor de ander. Het gaat over zien en gezien worden. Dat speelt vandaag de dag nog steeds.“
Andries Heidema
Commissaris van de Koning, provincie Overijssel

“In dit boek wordt een aantal bewoners van de Ommerschans aan de vergetelheid onttrokken. Daarmee wordt ons een spiegel voorgehouden. Ook in onze tijd worstelen mensen om overeind te blijven, vaak elke dag opnieuw. De Ommerschans vertelt het verhaal van een maatschappelijk initiatief om mensen vooruit te helpen: de Maatschappij van Weldadigheid. Een grootschalig negentiende-eeuws initiatief om mensen te helpen een plek te vinden in de samenleving van toen. Een ambitieus project om mensen te helpen op eigen benen te staan. Die ambitie is ook nu van belang. Het is een opdracht aan ons allemaal: mensen die in een kwetsbare positie zitten op weg te helpen.”
Hans Vroomen
Burgemeester gemeente Ommen

“Armoede is van alle tijden. We moeten met elkaar voorkomen, dat mensen door armoede in een isolement terechtkomen. Het boek met de verhalen uit de Ommerschans kan een brug slaan tussen verleden en heden en het begrip voor de problemen waar mensen tegenaan lopen vergroten.”
Peter Snijders
Burgemeester gemeente Hardenberg

Contactformulier

Vul onderstaande velden in en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.