Tel: 06-27876388
Louis: 06-27876388
Thea: 06-27876388

De beeldentuin is weer geopend! Tot 20 augustus is de beeldentuin open van donderdag t/m zondag van 11:00 tot 17:00 uur.

Hans Emmelkamp exposeert in galerie de Schaapskooi van 11 juli t/m 27 september

Geplaatst op: 23 feb, 2015

Hans Emmelkamp (1947, Groningen) schilderijen, exposeert van 9 juli t/m september: “Aan Tafel”
Oude Rijksweg 178
Rouveen
MO-A opleiding tekenen en schilderen  aan de Gerrit rietveld Academie in Amsterdam. MO-B opleiding tekenen en schilderen aan de Academie Minerva in Groningen. Studiereis naar Budapest. In de periode 1976-2012  werkzaam als docent tekenen/schilderen en docent kunstgeschiedenis. Vanaf 1989 dateren de eerste solo tentoonstellingen .Sinds 2012 fulltime professioneel beeldend kunstenaar en lid van de landelijke kunstenaarsvereniging De Ploegh. Werken van  Hans Emmelkamp zijn ingehuurd en/of aangekocht door diverse kunstuitleencentra in de 3 noordelijke provincies. Tevens door de provincies Overijssel en Gelderland. Verder zijn er werken opgenomen  in de bedrijfscollecties van oa. de N.A.M., Stichting Thuiszorg Icare, Groene Land/Achmea, adviesbureau ARGO, het Wilhelmina ziekenhuis in Assen, de Isala  Klinieken in Zwolle en het Diaconessenhuis in Meppel. Galeries die het werk van Hans Emmelkamp vertegenwoordigen zijn; Galerie De Boog (IJsselstijn ) Galerie de Ploegh ( Soest ) Galerie  Beeld & Aambeeld ( Enschede)

Voor de tentoonstelling AAN TAFEL  ,heeft Hans Emmelkamp een keuze gemaakt uit zijn werken  (periode ca. 2000-2010 ) waarin de tafelvorm een belangrijke plaats inneemt. Het fenomeen TAFEL is voor de kunstenaar méér dan een gebruiksvoorwerp :  de TAFEL functioneert in zijn schilderijen weliswaar als een verhoogd blad en als drager, maar eerder op een  symbolische  manier , dan dat dat letterlijk het geval is. Soms herkennen we het tafelblad als ondergrond en soms is de tafel een op zichzelf staande vorm waarboven de dingen als het ware “zweven “.Wat duidelijk is , dat het bij Emmelkamp niet gaat om een letterlijke afbeelding van tafels en  daarbij behorende voorwerpen. Eerder gaat het om de diepere betekenis. In dit geval de betekenis van de tafel als “verhoogde plaats “   (wat eigenlijk ook de betekenis is van  het woord  altaar . Altus = verhoging )In al zijn werken wil Hans Emmelkamp graag iets duidelijk maken van een werkelijkheid , die het alledaagse overstijgt. De kunstenaar laat ons door zijn geabstraheerde vormgeving een wereld zien van een gesublimeerde werkelijkheid. Een poëtische en verstilde wereld, die het beste kan worden omschreven als ingetogen en vooral als harmonieus.

Contactformulier

Vul onderstaande velden in en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.